ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

І. Загальні засади

Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області (далі ЗОШ № 12) здійснює діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 та від 21.02.2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. та від 26.02.2020 № 143, Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції Нової української школи, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказів МОН України від 08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», програми О.Я.Савченко, від 08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», програми О.Я.Савченко, від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493, наказу по школі від 08.05.2020 № 54 «Про затвердження освітніх програм закладу на 2020/2021 н.р.», власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 знаходиться у комунальній власності територіальної громади в особі Марганецької міської ради.

Згідно зі Статутом Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 має таку структуру:

· початкова школа - 1-4 класи;

· основна школа - 5-9 класи;

· старша школа - 10-11 класи денної форми навчання та 10-12 класи вечірньої (очної) форми навчання.

Мова навчання – українська.

Проведено державну атестацію закладу (наказ відділу освіти від 06.01.2017 року № 14 «Про підсумки державної атестації Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області» та ліцензування закладу (видано розпорядження голови ОДА від 12.05.2017 року № Р-224/0/3-17, ліцензія за реєстраційним № 0029).

У 2020/2021 навчальному році у ЗОШ №12 функціонуватимуть 13класів, в яких навчатимуться 311 учнів. З них: 1-4 класи - 102 учнів, 5-9 класи - 143 учні, 10-11 класи - 36 учнів, 11-12 класи (вечірня форма навчання) – 30 учнів, 5 класів з інклюзивною формою (8 учнів).

Мережа ЗОШ №12 на 2020/2021 н.р. (станом на 01.09.2020)

Класи Початкова школа Основна школа Старша школа 1-11 Вечірня класи 1-12
1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 11 12 11-12
К-ть класів 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 11 1 1 2 13
К-ть учнів 23 27 28 24 102 24 26 35 28 30 143 21 15 36 281 13 17 30 311

Навчальний річний план на 2020/2021 навчальний рік розроблено відповідно до Освітніх програм закладу, які складені на підставі Типових освітніх програм, відповідно до вказаних додатків:

· для 1-2 класів – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (таблиця 1);

· для 3 класу – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» (таблиця 1);

· для 4 класу – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (таблиця 1);

· для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 10);

· для 10-11 х класів (денна форма навчання) – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493 (таблиця 2);

· для 11-12-х класів (вечірня форма навчання) – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493 (таблиця 2);

· для дітей 2 класу для дітей із затримкою психічного розвитку – за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 5);

· для дітей 3 класу з порушенням інтелектуального розвитку - за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 02.07.2019 № 917 «Про затверджена типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушенням інтелектуального розвитку» (таблиця 1);

· для дітей 3 класу з тяжкими порушеннями мовлення – за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 9);

· для дітей 4 класу зі зниженим слухом – за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 6);

· для дітей 6 класу із затримкою психічного розвитку – за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 26.07.2018 № 815 (таблиця 16);

· для дітей 7 класу з порушенням опорно – рухового апарату - за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 26.07.2018 № 815 (таблиця 13);

· для дітей 7 класу із затримкою психічного розвитку - за освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 26.07.2018 № 815 (таблиця 16).

ІІ. Особливості організації освітнього процесу

Навчальний план ЗОШ №12 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової на академічному та профільному рівнях, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

У межах освітньої галузі «Суспільствознавство» у 5-х класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-х класах інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У першому класі мовно–літературна освітня галузь реалізується через інтегрований курс «Навчання грамоти»; у 2-3 класах «Українська мова», «Читання».

У 1-3 класах галузь «Технологічна» через предмет «Дизайн і технології», «Мистецька» через предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

Освітня галузь «Мистецька» у 4 класі реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» з інваріантного складника і «Музичне мистецтво» - з варіативного складника (по 1 год.); у 5 - 7 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» по 1 годині на кожен предмет, а у 8 та 9 класах – інтегрованим курсом «Мистецтво» (по 1 год.).

Предмет «Фізична культура» у 1-11 класах викладається по 3 години у кожному класі.

Освітня галузь «Технологічна» у початкових класах поділяється на предмети: 4 клас - «Трудове навчання» та «Інформатика»; у 5 – 9-х класах реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика». У 10 – 11-х класах вибірково – обов’язкові предмети введені: «Технології» та «Інформатика».

Вивчення предмету «Захист України» проводиться спільно для хлопців та дівчат (відповідно листа - роз’яснення МОН України від 09.10.2002 р. № 1/9-444. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів чи осіб, які їх заміняють) навчаються за програмою юнаків. Дівчата вивчають основи медичних знань.

Забезпечення у старшій школі профільності навчання є пріоритетом змісту освіти. Запроваджена аналітично-діагностична і моніторингова діяльність показала необхідність формування 10- 11 класи української філології.

Учні 2, 3, 4, 6 та 7 класів (8 осіб), які навчаються за типовими освітніми програмами початкової та базової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, з порушенням інтелектуального розвитку мають корекційно-розвиткові заняття.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

· збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової для здійснення викладання предметів та курсів, спрямованих на підтримку державної мови, математики. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми, передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником закладу чи його заступником. Учитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;

· запровадження факультативів, курсів за вибором;

· поділ класів на групи при вивченні окремих предметів;

· розвивається система індивідуальної роботи зі здібними учнями, а також з дітьми, які потребують педагогічної уваги, підтримки, корекції та для учнів-екстернів.

При розподілі годин варіативної складової основну увагу приділено вивченню предметів мовознавчого напряму. За бажанням батьків (наявні згоди), учнів та виходячи з потреб школи з варіативної частини навчального плану у поточному навчальному році виділено:

- у 1 та 3 класах по 1 годині на вивчення курсу «Логіка»;

- у 5, 6 класах для поліпшення вивчення предмету інваріантної складової «українська мова» додатково введено по 0,5 годин, у 7 класі – 1,5 години, у 8 класі – 1 годину;

- у 7 класі для вивчення спецкурсу «Українська мова. Лексикологія» відведено 1 годину;

- у 9 класі для вивчення спецкурсу «Українська мова. Фразеологія» відведено 2 години;

- у 3 класі для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 1 година надана на вивчення інформатики (за запитами батьків) з додаткових годин;

- у 7 класі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 1 година надана на вивчення української літератури (за запитами батьків) з додаткових годин та перенесено 1 годину з російської мови на вивчення української мови (за запитами батьків).

У зв’язку з профільним навчанням за рахунок додаткових годин на вивчення української мови введено години на предмети інваріантної складової в 10 та 11 класах:

· 10 клас – 3 години української мови;

· 11 клас – 2 години української мови та 1 година української літератури;

Додаткові години в 10 та 11 класах відведено на:

· другу іноземну мову (англійську) – по 2 години;

· для поліпшення вивчення предмету інваріантної складової «Математика» - по 1 годині;

· по 0,5 годин на курс «Моя громадянська свідомість. Боротьба з корупцією» з метою надання учням основ знань щодо причин, видів, проявів, наслідків корупції як негативного соціально-правового явища, формування вмінь й навичок протидії корупції, забезпечення умов для розвитку правосвідомості учнів, формування елементів їхньої правової культури, антикорупційних моделей поведінки, власного ставлення учнів до ролі держави, суспільства й громадян у протидії корупції, виховання нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища.

Гранично допустиме навчальне навантаження в 1-11 класах дотримано.

Години інваріантної та варіативної складової, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 години), викладатимуться протягом навчального року 1 раз на два тижні.

Залежно від умов, кадрового забезпечення та інтересів учнів навчальні програми з трудового навчання та технологій на підставі протоколу методичного об’єднання природничо-математичного напряму будездійснюватись за проєктами (протокол від 05.06.2020 р. № 5) .

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі протоколу методичного об’єднання природничо-математичного напряму циклової (протокол від 05.06.2020 р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» у 5 – 11-х класах: волейбол, баскетбол, легка атлетика, гімнастика.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами) і передбачає поділ на групи:

Клас К-ть учнів Технології Інформатика Англійська мова Французька мова
3 28 - 1 3 -
7 35 1 1 2 2
8 28 - - - 2
9 30 1 - 2 2

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

2020/2021 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань – і завершиться не пізніше 01 липня; навчальні заняття організовані за семестровою системою та 5 – денним тижнем:

- І семестр - з 01 вересня 2020 по 24 грудня 2020 року;

- ІІ семестр – з 11 січня 2021 по 28 травня 2021 року.

Терміни канікул:

- осінні з 26 жовтня по 31 листопада 2020 року;

- зимові з 28 грудня 2020 року по 11 січня 2021 року,

- весняні з 22 по 28 березня 2021 року

Уроки для учнів 1-11 класів розпочинаються о 8 голині 30 хвилин, для учнів 11-12 класів вечірньої форми навчання – об 11.15.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи, відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 р. №1369. Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації учнів початкової, основної та старшої школи (вечірні класи), форму та терміни проведення буде затверджено Міністерством освіти і науки України додатково.

Вручення документів про освіту для випускників 9-х класів провести не пізніше 15 червня 2021 року та 11(12) - класів – після надходження офіційних відомостей з УЦОЯО про результати державної підсумкової атестації.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Початок роботи закладу: о 8.30 (1 урок).

Тривалість уроків:

- у 1-х класах – 35 хвилин;

- у 2-4 класах – 40 хвилин;

- у 5-12 класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками :

У першому класі 3 перерви по 20 хвилин та одна – 30 хвилин; у 2-4 класах три перерви по 15 хвилин та одна – 25 хвилин. Перерви у 5-11 класах між уроками по 10 хвилин, велика перерва - 20 хвилин.

Освітній процес у класах вечірньої форми навчання триватиме 3 робочі дні (понеділок – середа), у четвер та п’ятницю - консультації з 13.00 до 16.00 години.

Основними завданнями діяльності школи в 2020/2021 н.р. визначено:

· допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості;

· зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, широке запровадження здоров’язберігаючих технологій;

· оптимізація взаємовідносин учасників освітнього процесу і природи, вироблення вмінь активно цілеспрямовано впливати наприродне середовище, незавдаючи йому шкоди, через еколого-економічну освіту, для сталого гармонійного екологічно безпечного розвитку суспільства;

· розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;

· виховування поведінки та стилю життя, необхідних для забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми, здатності до навчання впродовж життя).

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Робочий навчальний план для 1 та 2 класів Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області на 2020-2021 навчальний рік

(наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»)

Назва освітньої галузі Класи Кількість годин на тиждень
1 2 Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та література 7 7 14
Іноземна мова 2 3 5
Математика 4 4 8
Я досліджую світ 3 3 6
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 2
Образотворче мистецтво 1 1 2
Технологічна 1 1 2
Інформативна - 1 1
Фізкультурна 3 3 6
Усього 22 24 46
Варіативний складник
Логіка 1 - 1
Разом 23 24 47

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Робочий навчальний план для 3 класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області на 2020/2021 навчальний рік

(наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»)

Назва освітньої галузі Класи Кількість годин на тиждень
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова та література 7
Іноземна мова 3
Математика 5
Я досліджую світ 3
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технологічна 1
Інформативна 1
Фізкультурна 3
Усього 25
Додаткові години
Логіка 1
Разом 26

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Робочий навчальний план для 4 класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області на 2020/2021 навчальний рік

(наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», таблиця 1)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7
Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього 24

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Робочий навчальний план для 5-9-х класів

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2020/2021 навчальний рік

(таблиця 10 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 13,5
Українська література 2 2 2 2 2 10
Перша іноземна мова (англійська) 3 2 2 2 2 11
Друга іноземна мова (французька ) 2 2 2 2 2 10
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природознавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 2 8
Географія - 2 2 2 1,5 7,5
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура 3 3 3 3 3 15
Разом 28,5 30,5 32 32,5 34 157,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Українська мова 0,5 0,5 2,5 1 2 6,5
Разом 0,5 0,5 2,5 1 2 6,5
Всього (без урахування поділу класів на групи) 29 31 34,5 33,5 34 164

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Робочий навчальний план для 10, 11 класів

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2020/2021 навчальний рік

(за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493, таблиця 2)

Предмети Кількість годин на тиждень
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова (французька) 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура 3 3
Захист України 1,5 1,5
Разом 27 26
Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 1,5 1,5
Технології 1,5 1,5
Додаткові години
Друга іноземна мова (англійська) 2 2
Українська мова 3 3
Моя громадянська свідомість 0,5 0,5
Математика 1 1
Вибір професії 0,5 1
Разом 36,5/ 37 35,5/36,5

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Робочий навчальний план для 11-12 класів вечірньої форми навчання

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2020/2021 навчальний рік

(за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493, таблиця 2)

Предмети Кількість годин на тиждень
11 12
Українська мова 2 2
Українська література 1 2
Зарубіжна література 2 1,5
Іноземна мова (англійська) 1 2
Історія України 1 1
Всесвітня історія 1 0,5
Громадянська освіта 1 -
Математика 2 2
Біологія і екологія 1 2
Географія 1 -
Фізика і астрономія 2 2
Хімія 1 1
Вибірково-обов’язкові предмети
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Разом 18 18

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Загальна кількість годин робочого навчального плану ЗОШ № 12

на 2020/2021 навчальний рік

Клас к-сть учнів к-сть годин Додаткові години для поділу на групи Варіативна Індивідуальне навчання Всього
Іноземна мова Україн. мова Технології Інформат. Основи мед.знань
1 23 22 - - - - - 1 - 23
2 27 24 - - - - - - - 24
3 28 25 3 - - 1 - 1 - 30
4 24 24 - - - - - - - 24
1-4 /4 102 95 3 - - 1 - 2 - 101
5 24 28,5 - - - - - 0,5 10 39
6 26 30,5 - - - - - 0,5 - 31
7 35 32 2+2 - 1 1 - 2,5 - 40,5
8 28 32,5 2 - - - - 1 - 35,5
9 30 34 2+2 - 1 - - 2 - 41
5-9/5 143 157,5 10 - 2 1 - 6,5 10 187
10 21 30 - - - - - 6,5 - 36,5
11 15 29 - - - - - 6,5 - 35,5
10-11 /2 36 59 - - - - - 13 - 72
11 13 18 - - - - - - - 18
12 17 18 - - - - - - - 18
10-12 /2 30 36 - - - - - - - 36
1-12 /13 311 347,5 13 - 2 2 - 21,5 10 396

ЦТПУМ – 1,5

ГПД - 1,5 ставки

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учня 2класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області БОЯРКІНА ДЕНИСА

(за наказом МОН України від 26.07.2018 року № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»; таблиця 5: для дітей із затримкою психічного розвитку)

Назва освітньої галузі Предмети Кількість годин на тиждень
2
Інваріантний складник
Мовно-літературна українська мова 4
літературне читання 3
англійська мова 3
Математична математика 4
Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична я досліджую світ 3
Мистецька образотворче мистецтво 1
музичне мистецтво 1
Технологічна дизайн і технології 1
Інформатична інформатика 1
Фізкультурна фізкультура 3
Усього 24
Корекційно-розвиткові заняття корекція мовлення 2
корекція розвитку 2
Усього годин корекційно-розвиткових заняття 4
Гранично допустиме тижневе річне навчальне навантаження на учня 21

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учня 3класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

СТАРУНА АРТЕМА,

(за наказом МОН України від 26.07.2018 року № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»; таблиця 9: тяжкі порушення мовлення)

Назва освітньої галузі Предмети Кількість годин на тиждень
3
Інваріантний складник
Мовно-літературна українська мова 4
літературне читання 3
англійська мова 3
Математична математика 5
Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична я досліджую світ 3
Мистецька образотворче мистецтво 1
музичне мистецтво 1
Технологічна дизайн і технології 1
Інформатична інформатика 1
Фізкультурна фізкультура 3
Усього 25
Корекційно-розвиткові заняття корекція мовлення 2
корекція розвитку 2
логоритміка 2
лікувальна фізкультура 1
Усього годин корекційно-розвиткових заняття 7
Гранично допустиме тижневе річне навчальне навантаження на учня 22

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 школи О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учня 3класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

ЛУКАШЕНКА АРТЕМА,

(за наказом МОН України від 01.04.2020 року № 467 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушенням інтелектуального розвитку»; таблиця 1: порушенням інтелектуального розвитку)

Назва освітньої галузі Предмети Кількість годин на тиждень
3
Інваріантний складник
Мовно-літературна українська мова 4
літературне читання 3
Математична математика 4
Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна Громадянська та історична я досліджую світ 3
Мистецька образотворче мистецтво 1
музичне мистецтво 1
Технологічна трудове навчання 2
Інформатична інформатика 1
Фізкультурна фізкультура 3
Усього 22
Корекційно-розвиткова робота розвиток мовлення 2
лікувальна фізкультура (ритміка) 1
соціально-побутове орієнтування 2
Усього 5
Гранично допустиме тижневе річне навчальне навантаження на учня 22

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учня 4класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області ТАРАНЕНКА ЕРІКА

(за наказом МОН України від 25.06.2018 року № 693 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»; таблиця 6: порушення слуху (зі зниженим слухом)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
4
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) українська мова 7
англійська мова (замість жестової мови) 2
Математика математика 4
Природознавство природознавство 2
Суспільствознавство я у світі 1
Мистецтво образотворче мистецтво 1
Технології трудове навчання 1
інформатика 1
Здоров'я і фізична культура основи здоров'я 1
фізична культура** 2
Усього 22
Корекційно-розвиткові заняття лікувальна фізкультура 2
Усього годин корекційно-розвиткових занять 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учениці 6класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

МОЗУЛЬ АННИ,

(складено відповідно до наказу МОН України від 12.06.2018 року № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», таблиця 16: для дітей із затримкою психічного розвитку», зі змінами)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
6
Мови і літератури Українська мова 4
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільство-знавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Математика 4
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього: 28
Корекційно-розвиткові заняття розвиток мовлення 1
корекція розвитку 1
лікувальна фізкультура (ритміка) 2
Разом годин корекційно-розвитоквих занять 4
Гранично допустиме навчальне навантаження 28

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учня 7класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

КОМАШКА МИКОЛИ,

(за наказом МОН України від 12.06.2018 року № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»; таблиця 13: для дітей з порушенням опорно-рухового апарату», зі змінами)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
7
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього: 30
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 2
Лікувальна фізкультура 3
Разом годин корекційно-розвиткових занять 5
Гранично допустиме навчальне навантаження 30

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учня 7класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

НЕТРЕБЕНКА МИКОЛИ,

(за наказом МОН України від 12.06.2018 року № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»; таблиця 13: для дітей з порушенням опорно-рухового апарату», зі змінами)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
7
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього: 30
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 2
Лікувальна фізкультура 3
Разом годин корекційно-розвиткових занять 5
Гранично допустиме навчальне навантаження 30

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН учениці 7класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

ГРИГОРЯН ЯНИ,

(за наказом МОН України від 12.06.2018 року № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», таблиця 16: для дітей із затримкою психічного розвитку», зі змінами)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
7
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього: 30
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 1
Лікувальна фізкультура 2
Розвиток мовлення 1
Разом годин корекційно-розвиткових занять 5
Гранично допустиме навчальне навантаження 30

Директор Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 О.Ф.ГАЛКО

ПРОГРАМНЕ

ІНВАРІАНТНОГО ТА ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2020/2021 навчальний рік

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Відповідно до наказів МОН здійснено забезпечення навчальними програмами закладу.

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті МОН України. Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Також використовувати листи МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» та від 31.08.2020 № 1/9-495«Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у 2020/2021 навчальному році».

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

1- 3 класи

Українська мова (реалізується в рамках освітньої програми «Навчання грамоти) під керівництвом Савченка О.Я. Типова освітня програма для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273
Англійська мова Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273
Математика Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273
Я досліджую світ Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273
Технології Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273
Мистецтво Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273
Фізична культура Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я. 1-3 Сайт МОН https://base.kristti.com.ua/?p=6760 2019 Накази МОН від 08.10.2019 № 1272 та №1273

4 клас

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Літературне читання (2-4 класи) наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Українська мова (1-4 класи) наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. (1-4 класи). наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Я у світі, 3-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Образотворче мистецтво, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів») 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика, 2-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Музичне мистецтво, 1-4 кл. наказ МОН від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2016

5-9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Українська мова. 5-9 класи» МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Програма для загальноосвітніх навчальних «Українська література. 5-9 класи» МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література». 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи (англійська, французька мови) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ремех Т.О.) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика». 5-9 класи (колектив авторів) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство» (колектив авторів) 5 клас МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія». 6-9 клас (колектив авторів) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Географія». 6-9 класи МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Хімія». 7-9 класи (колектив авторів) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Інформатики. 5-9класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах). (колектив авторів) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-9 класи МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
«Трудове навчання. 5-9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5–9 класи» (авт. М.В Тимчик, Є.Ю.Алексєйчук, В.В.Деревянко, Т.А.Дмітрієва, Е.А. Єрьоменко, І.Р. Захарчук, О.М.Лакіза, В.О.Сілкова) МОН, наказ від 23.10.2017 № 1407 2017
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів) МОН, наказ від 07.06.2017 № 804 2017

10-12 КЛАСИ

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

Назва навчальної програми Рівень вивчення
Українська мова Рівень стандарту
Українська мова Профільний рівень
Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
Біологія і екологія Рівень стандарту
Всесвітня історія Рівень стандарту
Географія Рівень стандарту
Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
Захист України Рівень стандарту
Інформатика Рівень стандарту
Історія України Рівень стандарту
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
Мистецтво Рівень стандарту
Технології Рівень стандарту
Українська література Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.) Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
Фізична культура Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту
Іноземні мови Рівень стандарту
назва предмету клас к-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
Українська мова 10 3 Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (рівень стандарту)" (укладачі: Бондаренко Н. В., Косянчук С. В., Кононенко В. Л.), наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
Українська мова 11 3 Навчальна програма «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» ( рівень стандарту) (укладачі: Бондаренко Н. В., Косянчук С. В., Кононенко В. Л.), наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
12 1
Українська література 10 2 Програми «Українська література, 10-11», наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 2
12 2
11 1
12 1
Зарубіжна література 10 2 Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
11 2
12 2
Іноземна мова 10 3 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень), 10-11, Поліграфкнига,, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 3
12 3
Математика 10 3 «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» , наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 3
12 3
Інформатика 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика,10-11, Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 2
Історія України 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія, 10-11,Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
11 1,5
12 1
Всесвітня історія 10 1
11 1
12 1
Правознавство 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Правознавство. 10 - 11 (рівень стандарту, академічний рівень)" (авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.), 10, Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
Людина і світ 11 0,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія, 10-11,Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
12 0,5
Економіка 11 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний). 10-11, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 року № 1021
Географія 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний). 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
Біологія 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. Екологія, 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 1,5
12 1
Хімія 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія, 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 1
Фізика 10 3 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія, 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 р. № 1539
11 3
12 1
Астрономія 11 0,5
12 0,5
Фізична культура 10 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура (рівень стандарту). наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 2
Технології 10 1 Програма «Технології.10 – 11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Технологічний напрям.Варіативні модулі», 10-11, Аксіома, 2010, Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-339 від 29.06.2010
11 1
11 0,5
Основи медичних знань 10, 11 1,5 Програма з предмета «Захист Вітчизни», авт. Мелецький В.М. та ін., 10-11, Ранок, 2010, Лист МОН від 14.08.2009 № 1/11- 6881 підручник Захист Вітчизни (основи медичних знань) 11 клас А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Герасимів, М.М. Фука (Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат) в електронному вигляді.
Захист України 10, 11 1,5 Програма з предмета «Захист України», наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ

Назва курсу Клас К-ть годин Програма
Українська мова 10, 11 4 3 Навчальна програма «Українська мова (профільний рівень) 10-11 класи, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
Англійська мова 10 11 2 2 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень), 10-11, Поліграфкнига,, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
Технології 10 11 1,5 1,5 Навчальна програма «Технології», 10-11 класи, рівень стандарту, наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Інформатика 10 11 1,5 1,5 Навчальна програма «Інформатика», 10-11 класи, рівень стандарту, наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Моя громадянська свідомість. Запо-бігання корупції 11 10 0,5 0,5 Програма курсу «Моя громадянська свідомість», авт. О. Пометун , П. Вербицька, І. Костюк, Київ, 2010, Збірник навчальних програми курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітраного напряму старшої школи (частина ІІІ).
Математика 11 10 1 1 Навчальна програма «Математика (рівень стандарту). 10-11 класи», наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Кiлькiсть переглядiв: 55

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Квітень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930