ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор Марганецької Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 __________ О.Ф.ГАЛКО ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу освіти Марганецької міської ради _________ В.В.КОСТРИКІНА _________________________

НАВЧАЛЬНИЙ РІЧНИЙ ПЛАН

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2018/2019 навчальний рік

CХВАЛЕНО

на спільному засіданні ради та

педагогічної ради Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

протокол від__________ №________

Голова ради _____________А.О.БЄЛЯЄВА

Голова педагогічної ради, директор школи

____________О.Ф ГАЛКО

МАРГАНЕЦЬ-2018

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської

області_____________________________________________

2. Додаток 1«Робочий навчальний план 1класів ЗОШ № 12

на 2018/2019 навчальний рік»____________________________

3. Додаток 2«Робочий навчальний план 2–4 класів ЗОШ № 12

на 2018/2019 навчальний рік»____________________________

4. Додаток 3 «Робочий навчальний план 5–9 класів ЗОШ № 12

на 2018/2019 навчальний рік»______________________

5. Додаток 4 «Робочий навчальний план 10 класів ЗОШ № 12

на 2018/2019 навчальний рік»_______________________

6. Додаток 5 «Робочий навчальний план 11 класів ЗОШ № 12

на 2018/2019 навчальний рік»_______________________

7. Додаток 6 «Робочий навчальний план 10 – 12 класів (очна

форма навчання) на 2018/2019 навчальний рік»_________

8. Загальна кількість годин робочого навчального плану ЗОШ №12 на 2018/2019 навчальний рік_________________

9. Програмне забезпечення інваріантної складової______

10. Програмне забезпечення варіативної складової_________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

І. Загальні засади

Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області (далі ЗОШ № 12) здійснює діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 та від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 27.08.2010 № 766 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Положення про вечірню(змінну) школу, наказу МОН від 12.01.2016 року № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 13.03. 2017 року № 369, Положення про дистанційне навчання, Концепції профільного навчання у старшій школі, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказів МОН України від 21.03.2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», програми О.В.Савченко, від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 знаходиться у комунальній власності територіальної громади в особі Марганецької міської ради.

Згідно зі Статутом Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 має тип середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та таку структуру:

· початкова школа - 1-4 класи;

· основна школа - 5-9 класи;

· старша школа - 10-11 класи – денної форми навчання та 10-12 класи вечірньої(очної) форми навчання.

Мова навчання – українська та російська.

Проведено державну атестацію закладу, наказ по відділу освіти від 06.01.2017 року № 14 «Про підсумки державної атестації Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області» та ліцензування школи (видано розпорядження голови ОДА від 12.05.2017 року № Р-224/0/3-17, ліцензія за реєстраційним № 0029

У 2018/2019 навчальному році у ЗОШ №12 функціонуватимуть 14класів, в яких навчатимуться 344 учнів. З них: 1-4 класи - 121 учнів, 5-9 класи - 127 учні, 10-11класи - 42 учнів, 10-12 класи (вечірня форма навчання) – 54 учня.

Мережа ЗОШ №12 на 2018/2019 н.р. (станом на 01.09.2018)

Класи Початкова школа Основна школа Старша школа 1-11 Вечірня класи 1-12
1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 10 11 12 10-12
Кількість класів 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 11 1 1 1 3 14
Кількість учнів 25 28 23 30 106 35 22 29 23 21 130 18 18 36 272 17 19 21 57 329

Навчальний річний план закладу на 2018/2019 навчальний рік складено на основі Освітніх програм, які складені на підставі Типових освітніх програм, відповідно до вказаних додатків, а для 11 класу розроблено навчальний план з профільним навчанням (географічним), використовуючи як зразок таблицю 16 та таблицю розподілу годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти 1:

· для 1класів – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (таблиця 1);

· для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (таблиця 3);

● для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 11);

● для 10-х класів (денна форма навчання) – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиці 2);

● для 11-х класів (денна форма навчання) – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиці 6, 14);

● для 10-12-х класів (вечірня, очна форма навчання) – за Типовою освітньою програмою, яка затверджена наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 24);

ІІ. Особливості організації навчального процесу

Навчальний план ЗОШ №12 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

У межах освітньої галузі «Суспільствознавство» у 5-х класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-х класах інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У першому класі мовно – літературна освітня галузь реалізуються через інтегрований курс «Навчання грамоти»; галузь «Технологічна» через предмет

«Дизайн і технології», «Мистецька» через предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», Освітня галузь «Мистецька» у 2-4 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» з інваріантного складника і «Музичне мистецтво» - з варіативного складника (по 1 год.); у 5 - 7 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» по 1 годині на кожен предмет, а у 8 класі – інтегрованим курсом «Мистецтво» (1 год.).

Предмет «Фізична культура» у 1-9 класах викладається по 3 години у кожному класі.

Освітня галузь «Технологічна» у початкових класах поділяється на предмети; 2-4 класи - «Трудове навчання» та 2 – 4 класи – «Інформатика»; у 5 – 9-х класах реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика», в 10 – 11-х класах через предмети «Технології» та «Інформатика».

Вивчення предмету «Захист Вітчизни» проводиться окремо для хлопців та дівчат (відповідно листа - роз’яснення МОН України від 09.10.2002 р. №1/9-444. Поділ на групи для дівчат та хлопців здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб у групі). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів чи осіб, які їх заміняють) навчаються за програмою юнаків. Дівчата вивчають основи медичних знань.

Забезпечення у старшій школі профільності навчання є пріоритетом змісту освіти. Запроваджена аналітично-діагностична і моніторингова діяльність показала необхідність формування 10 класу з технологічним та 11 класу з географічним профіляминавчання.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

· збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової для здійснення викладання предметів та курсів спрямованих на підтримку державної мови, математики та природничих дисциплін. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми передбаченої навчальною програмою здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Учитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;

· запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію чи світоглядного спрямування;

· поділ класів на групи при вивченні окремих предметів;

· розвивається система індивідуальної роботи із здібними учнями, а також з дітьми, які потребують педагогічної уваги, підтримки та корекції та для учнів-екстернів.

Варіативна складова подана розділами:

«Додаткові години на вивчення предметів» та «Курси за вибором, факультативи»», зміст яких підібрано з метою розвитку та додаткових знань з предметів інваріантної складової, з урахуванням профільних класів універсального напряму та експериментальної роботи школи над обласним експериментом з проблеми «Педагогіка життєтворчості як стратегічна основа розвитку сучасної освіти» за темою «Створення системи саморозвитку та самореалізації особистості учня на ідеях педагогіки життєтворчості», враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, освітні запити учнів та їх батьків. Основну увагу приділено вивченню предметів мовознавчого напряму, основ економічних знань, здоров’язберігаючих технологій. За бажанням батьків (наявні згоди), учнів та виходячи з потреб школи, з варіативної частини навчального плану у поточному навчальному році виділено на вивчення:

- у 1 класі 1 година на вивчення курсу «Риторика».

-у 2-4 класах по 1годині у кожному класі на викладання предмету з інваріантної складової «Музичне мистецтво»;

-у 6 класах для поліпшення вивчення предмету інваріантної складової української мови додатково введено 0,5 годин, а у 8 класі – 1 годину;

- у 8 класі з метою проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя серед молоді введено курс «Захисти себе від ВІЛ» (0,5 год.) за програмою «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»: на виконання наказу МОНМС України: від 17.08.2011 № 982 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»;

У зв’язку з великим обсягом програмового матеріалу та з метою систематизації учнями набутих знань і вмінь, якісної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання введено додатково години на предмети інваріантної складової в 10-11 класах:

· 10-12 класи (вечірня форма навчання) 0,5 години «Астрономії» та 0,5 години «Людини і світ»;

Запроваджено курси:

· 10 клас: «Технології» - 4 годин, друга іноземна мова(французька мова) - 2 години; вибірково – обов’язкові предмети: «Мистецтво» - 1,5 годин, «Інформатика» - 1,5 годин;

· 11 клас, 1години, курс, «Моя громадянська свідомість. Боротьба з корупцією», з метою надання учням основ знань щодо причин, видів, проявів, наслідків корупції як негативного соціально-правового явища, формування вмінь й навичок протидії корупції, забезпечення умов для розвитку правосвідомості учнів, формування елементів їхньої правової культури, антикорупційних моделей поведінки, власного ставлення учнів до ролі держави, суспільства й громадян у протидії корупції, виховання нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

· 11 клас математика (українською мовою) – 1 година;

Гранично допустиме навчальне навантаження в 1-11 класах дотримано.

Години інваріантної та варіативної складової, що не мають повної кількості годин (0,5;1,5; 2,5;3,5 години), викладатимуться протягом навчального року 1 раз на два тижні.

Залежно від умов, кадрового забезпечення та інтересів учнів навчальні програми з трудового навчання та технології на підставі протоколу циклової предметної методичної комісії природничо-математичного напряму протокол від 14.06.2018 р. № 3 ) будездійснюватись за такими варіативними модулями:

5 клас

Варіативний модуль. «Технологія виготовлення дерев’ яної іграшки»

Варіативний модуль. «Технологія виготовлення сувенірів із деревинних»

6 клас Варіативний модуль. «Технологія обробки тонкого листового металу»

Варіативний модуль. «Технологія виготовлення виробів із дроту»

7 клас

Варіативний модуль. «Технологія обробки деревини» Варіативний модуль. «Технологія електротехнічних робіт»

8 клас

Варіативний модуль. «Технологія слюсарної обробки металів»

Варіативний модуль. «Технологія токарної обробки металів»

9 клас

Варіативний модуль. «Проектування та виготовлення комплексного виробу»

10 клас

Творчий проект. «Проектування та виготовлення виробу із деревини.»

Варіативний модуль. «Проектування та виготовлення комплексного виробу»

Варіативний модуль. «Технологія геометричного різьблення»

11 клас

Варіативний модуль. «Технологія гуцульського геометричного різьблення»

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі протоколу циклової предметної методичної комісії природничо-математичного напряму протокол від 14.06. 2018 р. № 3 ) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» у 5 – 11-х класах: волейбол, баскетбол, легка атлетика, гімнастика.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами) і передбачає поділ на групи:

Клас Кількість учнів Предмети
Технології (на гендерній основі) Англійська, французька мови (на пропорційній основі) Українська мова (на пропорційній основі) Інформатика (на пропорційній основі) Захист Вітчизни (основи медичних знань) (на гендерній основі)
4 30 - 2 групи 2 групи 2 групи -
5 35 2 групи 2/2 групи 2 групи 2 групи -
7 29 2 групи 2/2 групи - 2 групи -
11 18 - - - - 2 групи

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і завершиться не пізніше 1 липня; навчальні заняття організовані за семестровою системою та 5 – денним тижнем:

- І семестр - з 01 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року;

- ІІ семестр - з 14 січня 2019 року по 31 травня 2019 року.

провести канікули в такі терміни:

- осінні з 27 жовтня по 04 листопада 2018 року;

- зимові з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

- весняні з 23 березня 2019 року по 31 березня 2019 року

Проведення навчальної практики в 1-8-х та 10-х класах за рішенням педагогічної ради спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв'язків тощо. Враховуючи бажання учнів, батьків, певні види і форми навчальної практики виконуються під час навчального року (канікулярний період, позакласний час), в процесі виконання навчальних програм та в червні. Навчальна практика не оцінюється. Облік проведених занять ведеться на відповідних сторінках класних журналів. Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день. Навчальні екскурсії, практика проводяться згідно з графіком, який погоджено педагогічною радою.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи, відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної

підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Вручення документів про освіту для випускників 9-х класів не пізніше 15 червня 2019 року та 11(12) - класів – після надходження офіційних відомостей з УЦОЯО про результати державної підсумкової атестації (відповідно до рішення органів місцевого самоврядування (відділу освіти).

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитись для учнів 1-го класу додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Початок роботи закладу: о 8.30 (1 урок).

Тривалість уроків:

- у 1-х класах – 35 хвилин;

- у 2-4 класах – 40 хвилин;

- у 5-12 класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками :

для 1 класу – 20 хвилин

для 2-4 класів – 15 хвилин

для учнів школи ІІ-ІІІ ступенів – 10 хвилин.

Навчальний процес в класах вечірньої форми навчання триватиме 4 робочі дні (понеділок – четвер, у п’ятницю-консультації) з 13.00 до 18.00 години.

Навчання за екстернатною та індивідуальною формами, а також дистанційне навчання здійснюється відповідно до вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про дистанційне навчання.

Основними завданнями діяльності школи визначено:

· допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

· зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.

· оптимізація взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу і природи, вироблення вмінь активно цілеспрямовано впливати наприродне середовище, незавдаючи йому шкоди, через еколого-економічну освіту, для сталого гармонійного екологічно безпечного розвитку суспільства.

· розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;

· виховування поведінки та стилю життя, необхідних для забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).

Директор ЗОШ №12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської області (для 1 класу)

(до наказу МОН України від 21.03.2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (таблиця 1)

Назва освітньої галузі Навчальні предмети/ інтегровані курси Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантний складник
Мовно-літературна Навчання грамоти 7
Іншомовна Англійська мова 2
Математична Математика 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) Я досліджую світ* 3
Технологічна Дизайн і технології 1
Мистецька Образотворче мистецтво/ музичне мистецтво 1/1
Фізкультурна* Фізична культура 3
Усього 19+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Загальнотижнева кількість навчальних годин 23
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 .

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор ЗОШ №12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської областіз навчанням мовою корінного народу, національної меншини (для 2-4 класів)

(наказу МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», таблиця 3)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Мова навчання 6 5 5 16
Українська мова 3 4 4 11
Іноземна мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі 1 1 2
Мистецтво Мистецтво* образотворче мистецтво 1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Усього 21+3 22+3 22+3 65+9
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (музичне мистецтво) 1 1 1 3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години варіативної складової.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Директор ЗОШ №12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Марганецької міської ради Дніпропетровської областіз навчанням мовою корінного народу, національної меншини**** і вивченням двох іноземних мов (наказу МОН України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступенів», таблиця 11)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 13,5
Українська література 2 2 2 2 2 10
Перша іноземна мова (англійська) 3 2 2 2 2 11
Друга іноземна мова (французька ) 2 2 2 2 2 10
Російська мова 2 2 2 2 2 10
Інтегрований курс «Література» 2 2 2 2 2 10
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природознавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 2 8
Географія - 2 2 2 1,5 7,5
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 0,5 4,5
Фізична культура 3 3 3 3 3 15
Разом 30,5 32,5 34 34,5 35,5 167
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Українська мова 0,5 1 1,5
Захисти себе від ВІЛ 0,5 0,5
Разом - 0,5 - 1,5 2,0
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5 33 34 36 35,5 169,0

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Директор ЗОШ №12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план для 10-го класу

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2018/2019 навчальний рік

(таблиця 2 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2)

Предмети Кількість годин на тиждень
10
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2
Мова і література корінного народу, національної меншини 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика 3
Природничі науки 4
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 1,5
Мистецтво 1,5
Додаткові години на профільні предмети і спеціальні курси
Технології 4
Друга іноземна мова (французька) 2
Разом 38

Директор ЗОШ № 12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план для 11-го класу

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2018/2019 навчальний рік

(за Типовими освітніми програмами, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 406, таблиця 6,14)

Предмети Кількість годин на тиждень
Українська мова 1
Українська література 2
Іноземна мова 3
Мова і література корінного народу, національної меншини 1
Інтегрований курс «Література» 1
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Економіка 1
Людина і світ 0,5
Художня культура 0,5
Математика 3
Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Географія 5
Фізика 2
Хімія 1
Екологія 2
Технології 1
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 33
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття
Українська мова 1
Громадянська освіта. Запобігання корупції. 1
Математика (українською мовою) 1
Інтегрований курс «Література» 1
Разом 37

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

** У закладі загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини замість математики (3+3 год.) можуть вивчатися окремі курси алгебра (2+3 год.) і геометрія (2+2 год.) за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи.

Директор ЗОШ № 12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план для 10 класів

з вечірньою формою здобуття освіти Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

Очна форма навчання

(наказ МОН України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 24)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
ІІІ ступінь
10
Мова корінного народу, національної меншини та інтегрований курс «Література» 3
Українська мова і література 3
Іноземна мова 3
Математика 3
Історія України, всесвітня історія 2
Правознавство 0,5
Географія 1
Біологія, екологія 1,5
Фізика, астрономія 1,5
Хімія 1
Художня культура 0,5
Разом 20,0

Директор ЗОШ № 12 О.Ф.ГАЛКО

Навчальний план для 11-12 класів

з вечірньою формою здобуття освіти Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

Очна форма навчання

(наказ МОН України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 24)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
ІІІ ступінь
11 12
Мова корінного народу, національної меншини та інтегрований курс «Література» 3 3
Українська мова і література 3 3
Іноземна мова 3 3
Математика 3 2
Історія України, всесвітня історія 2 2
Економіка 0,5 -
Людина і світ - 0,5
Біологія, екологія 1,5 1
Фізика, астрономія 1,5 1
Хімія 1 -
Художня культура 0,5 -
Разом 19 15,5

Директор ЗОШ № 12 О.Ф.ГАЛКО

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО ТА ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ (ВИТЯГ З РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ)

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2018/2019 навчальний рік)

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Відповідно до наказів МОН здійснено забезпечення навчальними програмами закладу.

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті МОН України. Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Також використовувати лист МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»

Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.

Необхідно також врахувати в роботі листи Міністерства від 03.06. 2014 р. №1/9-282 «Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ІНВАРІАНТНОЇ СКЛАДОВОЇ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

назва предмету клас к-ть годин науково-методичне забезпечення (програма)
Навчання грамоти(інтеро-ваний курс) 1 7 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Математика 1 4 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Я досліджую світ 1 3 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Дизайн і технології 1 1 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Образотворче мистецтво 1 1 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Музичне мистецтво 1 1 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Фізична культура 1 3 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН від 21.03.2018 року №268
Російська мова програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Російська мова. Літературне читання, 1-4 кл., авт.Кочерніна М.В., Джежелей О.В., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 6
3 5
4 5
Українська мова програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.Українська мова. Літературне читання, 1-4 кл., авт.Хорошковська О.Н., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 3
3 4
4 4
Іноземна мова програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Іноземні мови. 1-4 кл., авт.Редько В.І., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 2
3 2
4 2
Математика програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика, 1-4 кл., авт.Скворцова С.В., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 4
3 4
4 4
Природознавство програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство, 1-4 кл., авт. Гільберт Т.Г., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 2
3 2
4 2
Я у Світі 3 1 програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Я у світі, 1-4 кл., авт.Гільберт Т.Г., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
4 1
Мистецтво (образотворче) програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Образотворче мистецтво, 1-4 кл., авт.Шмагало Р.Т., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 1
3 1
4 1
Трудове навчання програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання, 1-4 кл., авт.Сидоренко В.К., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 1
3 1
4 1
Основи здоров'я програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я, 1-4 кл., авт.Бойченко Т.Є., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 1
3 1
4 1
Фізична культура програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Фізична культура, 1-4 кл., 2011, авт.Круцевич Т.Ю., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 3
3 3
4 3
Інформатика 2 1 програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Сходинки до інформатики, 2-4 кл., авт.Морзе Н.В., затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
3 1
4 1
Мистецтво (музичне мистецтво) програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Музичне мистецтво, 1-4 кл.,авт.Л. О. Хлєбникова, І. М. Івахно, Л. Г. Кондратова, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050
2 1
3 1
4 1

ОСНОВНА ШКОЛА

назва предмету клас к-сть годин науково-методичне забезпечення (програма)
Українська мова 5 4,0 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 4,0
7 3,0
8 2,5
9 2
Українська література 5 2 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 2
7 2
8 2
9 2
Російська мова 5 2 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 2
7 2
8 2
9 2
Інтегрований курс «Література» 5 2 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 2
7 2
8 2
9 2
Іноземна мова 5 3 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 2
7 2
8 2
9 2
Друга іноземна мова 5 3 програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи», К., 2017 р.
6 2
7 2
8 2
9 2
Історія України 5 1 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 1
7 1
8 1,5
9 1,5
Всесвітня історія 6 1 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
7 1
8 1,5
9 1,5
Правознавства (практичний курс) 9 1 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Математика 5 4 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 4
Алгебра 7 2 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
8 2
9 2
Геометрія 7 2 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
8 2
9 2
Природознавство 5 2 програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Біологія 6 2 програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
7 2
8 2
9 3
Географія 6 2 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
7 2
8 2
9 1,5
Фізика 7 2 програма для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
8 2
9 2
Хімія 7 1,5 програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
8 2
9 2
Інформатика 5 1 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 1
7 1
8 1
9 1
Художня культура 9 1 навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Художня культура» (9-11 класи). Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська
Музичне мистецтво 5 1 навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи). Укладачі: Масол Л.М. (постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1392 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.07.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 1
7 1
Образотворче мистецтво 5 1 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 1
7 1
Мистецтво 8 1 програма «Мистецтво», розробили: Масол Л., провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (керівник групи); Коваленко О., начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Сотська Г., докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НAПН України та ін.
Трудове навчання 5 2 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 2
7 1
8 1
9 1
Фізична культура 5 3 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 3
7 3
8 3
9 3
Основи здоров’я 5 1 програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
6 1
7 1
8 1
9 0,5

СТАРША ШКОЛА

назва предмету клас к-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
Українська мова 10 3 Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (рівень стандарту)" (укладачі: Бондаренко Н. В., Косянчук С. В., Кононенко В. Л.), наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
Українська мова 11 3 Навчальна програма «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» ( рівень стандарту) (укладачі: Бондаренко Н. В., Косянчук С. В., Кононенко В. Л.), наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
12 1
Українська література 10 2 Програми «Українська література, 10-11», наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 2
12 2
Російська мова 10 1 Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів "Російська мова, рівень стандарту. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою", наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
11 1
12 1
Інтегрований курс «Література» 10 2 Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів "Література" (російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою", наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
11 2
12 2
Іноземна мова 10 3 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень), 10-11, Поліграфкнига,, наказ Міністерства освіти і науки України від від 23.10.2017 року № 1407
11 3
12 3
Математика 10 3 «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» , наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 3
12 3
Інформатика 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика,10-11, Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 2
Історія України 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія, 10-11,Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
11 1,5
12 1
Всесвітня історія 10 1
11 1
12 1
Правознавство 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Правознавство. 10 - 11 (рівень стандарту, академічний рівень)" (авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.), 10, Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
Людина і світ 11 0,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія, 10-11,Поліграфкнига, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
12 0,5
Економіка 11 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний). 10-11, 2010, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 року № 1021
Географія 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний). 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
Біологія 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. Екологія, 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 1,5
12 1
Хімія 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія, 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 1
Фізика 10 3 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія, 10-11, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 р. №1539
11 3
12 1
Астрономія 11 0,5
12 0,5
Фізична культура 10 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура (рівень стандарту). наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 2
Технології 10 1 Програма «Технології.10 – 11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Технологічний напрям.Варіативні модулі», 10-11, Аксіома, 2010, Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-339 від 29.06.2010
11 1
Художня культура 10 0,5 Програма «Художня культура». Рівень стандарту (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.), 10-11, Сайт МОН, 2011, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826
11 0,5
Основи медичних знань 10, 11 1,5 Програма з предмета «Захист Вітчизни», авт. Мелецький В.М. та ін., 10-11, Ранок, 2010, Лист МОН від 14.08.2009 № 1/11- 6881 підручник Захист Вітчизни (основи медичних знань) 11 клас А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Герасимів, М.М. Фука (Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат) в електронному вигляді.
Захист Вітчизни 10, 11 1,5 Програма з предмета «Захист Вітчизни», наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407, 10-11, Ранок, 2010, Лист МОН від 14.08.2009 № 1/11- 6881 підручник Захист Вітчизни (основи медичних знань) 11 клас А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Герасимів, М.М. Фука (Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат) в електронному вигляді.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ

Назва курсу клас к-ть годин програма
ОСНОВНА ШКОЛА
Захисти себе від ВІЛ 8 0,5 Програма навчального курсу «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу» авт. Воронцова Т.В. та ін., 8-11, Алатон, 2010, Лист ІІ ТЗО від 29.04.2010 № 1.4/18-1668, Програма Воронцової Т.В. та Пономаренко В.С., схвалено науково-методичною комісією з основ безпеки життєдіяльності МОН України (протокол № 4 від 02.12.2004 р., лист від 13.12.2004 р. № 14/18.1-1054)
СТАРША ШКОЛА
Французька мова 10 2 Програма Французька мова. 10-11 класи
Технології 10 4 Програма «Технології» (профільний рівень)
Моя громадянська свідомість.Запо-бігання корупції 11 1 Програма курсу «Моя громадянська свідомість», авт. О. Пометун , П. Вербицька, І. Костюк, Київ, 2010, Збірник навчальних програми курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітраного напряму старшої школи (частина ІІІ).
Математика (українською мовою) 11 1 Математика, українською мовою
Література. Інтегрований курс 11 1 Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів "Література" (російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою", наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826

Директор Марганецької

загальноосвітньої школи І–ІІI ступенів №12 О.Ф.ГАЛКО

Кiлькiсть переглядiв: 308

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Квітень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930