Здоров’язберігаючі освітні технології

«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безсиле»

Герофіл (бл. 300 р. до н.е.), давньогрецький лікар, один з основоположників олександрійської медичної школи

ЗАКОНОДАВСТВО

Про прилучення до міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл зміцнення здоров'я": наказ МОЗ України, МОН України від 7 лютого 1995 р. № 25/31 http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1187

ро подальше впровадження міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю" в Україні: наказ МОЗ України, МОН України від 17 липня 2002 р. N 268/411.
http://www.uazakon.com/document/spart69/inx69074.htm

о підсумки роботи експериментального навчального закладу - загальноосвітньої школи N 80 м. Дніпропетровська за 2004-2005 навчальний рік: наказ МОН України від 21 листопада 2005 р. № 665
http://www.uazakon.com/document/fpart34/idx34331.htm
Результати проведення науково-дослідної та експериментальної роботи за темою "Створення моделі Школи сприяння здоров'ю в системі непереривного валеологічного виховання".

Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів: наказ МОН України від 6 листопада 2008 р. № 1008
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/1883

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: наказ МОЗ України, МОН України від 20 липня 2009 р. № 518/674
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4589

ТЕОРІЯ

Волкова В.Поняття “здоров'язберігаючі технології” та їх класифікація
http://edu-post-diploma.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=77

Дибський С. Бережіть здоров'я дитини
http://osvita.ua/home/upbring/2681

Здоров'язберігаючі технології в освіті
http://osvita.ua/school/technol/3650

Іванова С. Управління оздоровчою діяльністю школи
http://osvita.ua/school/theory/1709

. Іонова О.М., Лук’янова Ю.С. Здоров’язбереження особистості як психолого-педагогічна проблема
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2009-01/09iomppp.pdf

Навчально-методичне забезпечення діяльності Шкіл сприяння здоров’ю
http://www.kharkivosvita.net.ua/library/702
Навчально-методичний супровід Шкіл сприяння здоров’ю м. Харкова

Наукова лабораторія здоров'язберігаючих технологій
http://www.kristti.com.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=705

Редькіна О. Умови збереження та зміцнення здоров'я дітей
http://osvita.ua/school/upbring/1179

Як позначити для учнів рамки шкідливих звичок?
http://osvita.ua/school/upbring/3486

МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Всі проблеми, пов’язані із здоров’ям людини, традиційно відносять до компетенції медиків, до системи охорони здоров’я. І хоча поняття здоров’я - наріжне в медицині, на практиці медики давно вже займаються не стільки здоров’ям, скільки хворобами.
В школі є обов’язковим використання профілактичних програм. До медико-гігієнічних технологій відносяться контроль і допомога в забезпеченні гігієнічних умов відповідно до регламентацій ДСанПІН. Сільський фельдшер робить щеплення учням, надає їм консультації і невідкладну медичну допомогу, проводить заходи щодо санітарно-гігієнічної освіти школярів і педагогічного колективу, стежить за динамікою здоров’я учнів, організовує профілактичні заходи напередодні, наприклад, епідемії грипу і вирішує інші завдання, що відносяться до компетенції медичної служби. Участь медиків необхідна при проведенні медико-психологічних консиліумів, на яких вирішуються питання, що стосуються здоров’я окремих учнів.
В школі створено медичний кабінет та тренажерна кімната для надання щоденної медичної допомоги школярам і педагогам, проведення занять лікувальною фізкультурою.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДРОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Направлені на фізичний розвиток учнів. До фізкультурно-оздоровчих технологій відносяться: гартування, тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості і інших якостей, що відрізняють здорову, треновану людину від фізично слабкої. Цьому сприяють як уроки фізичної культури, так і позакласні та позаурочні форми занять спортом: спортивні секції та гуртки (баскетбол, футбол, волейбол), спортивні змагання.

ЕКОЛОГІЧНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ресурси цієї області здров’язбереження поки недооцінені і слабо задіяні. Виховання у школярів любові до природи, потреби піклуватися про неї, залучення їх до дослідницької діяльності у сфері екології і т. д. володіють і могутньою педагогічною дією, що формує особу, зміцнюючи духовно-етичне здоров’я учнів .
Мета цих технологій: створення екологічно оптимальних умов життя і діяльності людей, гармонійних взаємин з природою. Учнівський та педагогічний колектив працюють над проектами: «Школа-сад безперервного цвітіння», «Туризм і краєзнавство в школі», «Екологічний стан території школи», проводять акції по озелененню шкільних приміщень та території школи, приймають активну участь в природоохоронних заходах школи та міста.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Їх реалізують фахівці з охорони праці, захисту в надзвичайних ситуаціях, будівельники, представники комунальної служби, ЦЗ, пожежної інспекції і ін. Грамотність учнів з цих питань забезпечується вивченням курсу ОЗ (1-9 кл).

ЗДОРОВ′ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ найбільш значущі із всіх перерахованих по ступеню їх впливу на здоров’я учнів. Їх головна відмінна ознака - використання психолого-педагогічних прийомів, методів, підходів для вирішення завдань збереження і зміцнення здоров’я учнів і отриманні необхідної професійної підготовки для роботи в цьому напрямі .
Класифікація здров’язберігаючих технологій може будуватися і на інших підставах. По характеру дії вони розділяються на 4 групи:
1. Захисно-профілактичні технології. Направлені на захист людини від несприятливих для здоров’я дій. До таких технологій відносяться: виконання санітарно-гігієнічних вимог, регламентованих ДСанПіН; підтримка чистоти і проведення щеплень з метою попередження інфекцій; обмеження граничного рівня учбового навантаження, що виключає настання стану перевтоми учнів; використання страхувальних засобів і захисних пристосувань в спортзалах з метою профілактики травматизму і т.д. Велика частина того, що в школах традиційно розуміється під здоров’єзберігаючими технологіями, якраз і відноситься до цієї групи.
2.Компенсаторно – нейтралізуючі технології. При їх використанні ставиться завдання заповнити недолік того, що потрібно організму для повноцінної життєдіяльності, або хоч би частково нейтралізувати негативні дії в тих випадках, коли повністю захистити людину від них неможливо. Це, наприклад, фізкультхвилинки і фізкультпаузи, в якійсь мірі нейтралізуючі несприятливу дію статичності уроків, недостатність фізичного навантаження, емоційні розрядки або „хвилинки спокою”, що знижують стресогенні дії, психоемоційну напругу. Йодування питної води і солі дозволяє компенсувати недолік йоду в організмі. Вітамінізація харчового раціону заповнює дефіцит необхідних організму вітамінів: використання амінокислоти гліцину (2 рази на рік - в грудні і навесні) дозволяє укріпити пам’ять школярів і т. д.
3. Стимулюючі технології. Дозволяють активізувати власні сили організму, використовувати його ресурси для виходу з небажаного стану. Типові приклади - температурне гартування, фізичні навантаження. У психотерапії немало прийомів, що допомагають вивести пацієнта із стану депресії, смутку. В рамках педагогічних технік і педагогічної психотерапії вчителі користуються багатьма подібними прийомами на уроках і в позаурочній виховній роботі.
4.Інформаційно-навчальні технології. Забезпечують учням рівень грамотності, необхідний для ефективної турботи про здоров’я, - своє і своїх близьких, допомагають у вихованні культури здоров’я. До таких технологій відносяться освітні, просвітницькі і виховні програми, адресовані учням, їх батькам і педагогам.

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ У НВП

Модель екологічно комфортного освітнього середовища з використанням технології підвищення працездатності школярів реалізується шляхом оптимізації і гуманізації навчального процесу, які можливі через:
- проведення занять на природі (уроки фізичної культури, уроки-екскурсії);
- застосування різнорівневого навчання, випереджаючі завдання (для учнів різного рівня засвоєння навчального матеріалу, прояв креативності);
- глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання з урахуванням психічного стану дитини (робота психологічної служби);
- широке використання сучасних педтехнологій (інформаційно-комп’ютерні, проектні, групові, нестандартні уроки);
- розвиваюче навчання, яке націлене на актуалізацію пізнавальної діяльності учнів;
- формування життєвих компетентностей (пізнавальної, особистісної, самоосвітньої та саморозвитку, соціальної, комунікативної, інформаційної, продуктивної творчої діяльності);
- забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення можливості успіху для кожного учня (ситуація успіху);
- доцільна дозованість обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 2199

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Квітень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930