Нормативні документи щодо інклюзивної освіти

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:
 1. «Загальна декларація прав людини» (1948 р.)
 2. «Конвенція ООН про права дитини» (1989 р.)
 3. «Конвенція ООН про права інвалідів» (2006 р.)

Закони України:

 1. Конституція України
 2. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (21.03.1991)
 3. «Про загальну середню освіту» (1999 р.)
 4. «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (06.10.2005)
 5. «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (06.07.2010)
 6. Закон України про освіту
 7. Конвенція про права інвалідів (укр/рос)

Укази Президента України:

 1. «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228
 2. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 5.07.2004 № 848
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» від 29.07.2009 № 784
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах » від 15.08.2011 № 872
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від 03.12.2009 № 1482-р

Накази Міністерства освіти і науки України:

 1. «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку» від 15.09.2008 №852
 2. «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних
  загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку» від 05.12.2008 №1105
 3. «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 11.09.2009 № 855
 4. «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від 21.12.2009 № 1153
 5. «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»від 01.10.2010 № 912
 6. «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1205
 7. «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей
  з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.12.2010 № 1224
 8. «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженимфізичними можливостями» від 10.06.2011 №568
 9. «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державноїцільової програми на період до 2020 року» від 01.10.2012 №1063

Листи Міністерства освіти і науки України:

 1. «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» від 26.07.2012 №1/9-529
 2. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384
 3. «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовахінклюзивного навчання» від 26.07.2012 №1/9-529
 4. «Щодо посадових обов’язківасистента вчителя» від 25.09.2012 №1/9-675
 5. «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладахз інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 №1/9-694

Психолого – педагогічний супровід в умовах інклюзивної освітиу 2017-2018 н.р.

Забезпечення спільної взаємодії: практичний психолог та вихователь інклюзивного навчання разом із

заступником директора з навчально-виховної роботи

Важливий арт-терапевтичний метод у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами є казкотерапія. Даний метод екологічно допомагає встановлювати причинно-наслідкові зв’язки щодо вчинків інших. Казка ненав’язливо допомагає на підсвідомому рівні надати рекомендації щодо правил поводження чи реагування у школі, колективі. Дітям особливо важливо, щоби стимулювались усі сенсорні системи, тобто у казці обов’язково має прозвучати: «герой почув, побачив, відчув…»

Малюнкові методики допомагають відстежувати динаміку змін емоційного стану дитини та її налаштування сприймати нове. А саме спонтанне малювання допомагає визначити домінуючі інтереси у сфері розвитку дитини, оскільки такий малюнок є мінімально структурованим та виражає зацікавленість «тут і зараз».

При здійсненні психологічного супроводу в умовах інклюзивної освіти характерно використовувати допоміжний матеріал у вигляді наочності. Це можуть бути як «рибки» для розв’язування прикладів, картки, розділені на частини для вивчення нових слів, кольорові геометричні фігурки.

Гра «Ляльковий театр» допомагає дитині реалізувати вже набутий досвід із життя дорослих та «приміряти» його на себе.

Така гра може вигідно адаптуватись й перетворюватись і на «школу звірів» (зі своїми правилами та майже реальними героями), і на «лікарню» (місце, де дитина може реалізувати вже набутись досвід із життя дорослих та «приміряти» його на себе).

Даний вид діяльності сприяє розвитку емоційно-вольової сфери, стимулює розвиток фантазії та образного мислення. Для дітей з особливими освітніми потребами – сприяє розвитку зв’язного мовлення та збагачує емоційний арсенал реагування, забезпечує перехід від предметно-практичних дій до наглядно-логічних.


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Первомайської міської Миколаївської області створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, забезпечено їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи.

З 1 вересня 2017 року у закладі відкрито клас з інклюзивною формою навчання;

працює асистент вчителя, (вакансія пр. психолога);

заклад співпрацює з Інклюзивно-ресурсним центром Первомайської міської ради Миколаївської області (адреса: вул. Театральна, 26, на базі гімназії), де можуть отримати консультації педагогічні працівники з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, батьки та учні;

є можливість отримати додаткові освітні послуги - індивідуальні корекційно-розвиткові заняття практичного психолога, логопеда (при ІРЦ);

для дитини з інклюзивною формою навчання адаптовано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища;

створено належні умови для перебування у закладі дітей з особливими освітніми потребами:

§ є пандус;

§ необхідні місця руху обладнані поручнями;

§ зроблено помітки на сходах;

· діє кнопка виклику;

· організовано чергування;

· виконано поточний ремонт туалету;

· виконано поточний ремонт класних кімнат, спальні, ігрової.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. У закладі дотримується тепловий режим. Працює харчоблок. Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Що таке інклюзивне навчання?

Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.

«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання.

Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.

Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.

Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

Основа інклюзивного навчання.

Всі учні:

можуть навчатися різними методами і в різний період часу.

Мають індивідуальні здібності й особливості.

Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.

Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.

Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.

Що таке інвалідність?

«Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою.

Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства.

Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх.

Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід.

З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально – економічних обставинах.

Бачення інклюзивного навчання.

Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.

Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі.

Переваги інклюзивного навчання.

Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання.

Воно дозволяє:

розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.

Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Спільні дії в просуванні інклюзивного навчання.

Приймати всіх дітей до загальноосвітніх шкіл та шкільного життя.

Надавати всебічну допомогу учням з особливими потребами, їх одноліткам та вчителям в разі потреби.

Дивитися на кожного учня з огляду на те, що він може, а не на те, що він не може.

Створювати навчальні цілі згідно індивідуальних можливостей кожної дитини беручи до уваги, що діти можуть мати різні навчальні цілі, але навчатися разом в класі.

Переобладнати школи і класи з тим, щоб вони зосереджували увагу на потенціалі кожної дитини.

Сприяти сильному лідерству в особі директора школи і адміністрації

Сприяти підготовці вчителів, які ознайомлені з різними методами викладання.

Формувати команду – директорів шкіл, вчителів, батьків, учнів та інший персонал, що працюють разом у визначенні найефективніших шляхів надання якісної освіти в інклюзивному середовищі.

Підтримувати виважене ставлення до батьків, особливо до мрій батьків та цілей щодо майбутнього їхніх дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 706

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.